Sumikko Gurashi Plush Set : Tonkatsu & Ebifurai No Shippo Anime & Brands Sugoi Mart
Sumikko Gurashi Plush Set : Tonkatsu & Ebifurai No Shippo Anime & Brands Sugoi Mart
 
 
Sumikko Gurashi Plush Set : Tonkatsu & Ebifurai No Shippo Anime & Brands Sugoi Mart
Sumikko Gurashi Plush Set : Tonkatsu & Ebifurai No Shippo Anime & Brands Sugoi Mart

Sumikko Gurashi Plush Set : Tonkatsu & Ebifurai No Shippo

Sumikko Gurashi Plush Set : Tonkatsu & Ebifurai No Shippo

Regular price $40.00
Regular price Sale price $40.00
Sale Sold out
Add to wishlist

To celebrate Halloween, Sumikko Gurashi launched their 2021 collection. Here's a plush set featuring Tonkatsu & Ebifurai No Shippo.

Size:
- Tonkatsu: 6.5 × 5 × 5 cm
- Ebifurai No Shippo: 5.5 × 5 × 5 cm

View full details