Sanrio My Melody Sakura Kimono Plushie Anime & Brands Sugoi Mart
 
 
Sanrio My Melody Sakura Kimono Plushie Anime & Brands Sugoi Mart

Sanrio My Melody Sakura Kimono Plushie

Sanrio My Melody Sakura Kimono Plushie

Regular price $50.00
Regular price Sale price $50.00
Sale Sold out
Add to wishlist

Sanrio released a new series of plushies to celebrate Spring, the season of Sakura in Japan. Here's a My Melody Plushie wearing a Sakura Kimono. Size: 22.2 x 19.8 x 8 cm.

View full details