Sanrio Kuromi Sakura Mochi Plushie Anime & Brands Sugoi Mart
Sanrio Kuromi Sakura Mochi Plushie Anime & Brands Sugoi Mart
Sanrio Kuromi Sakura Mochi Plushie Anime & Brands Sugoi Mart
 
 
Sanrio Kuromi Sakura Mochi Plushie Anime & Brands Sugoi Mart
Sanrio Kuromi Sakura Mochi Plushie Anime & Brands Sugoi Mart
Sanrio Kuromi Sakura Mochi Plushie Anime & Brands Sugoi Mart

Sanrio Kuromi Sakura Mochi Plushie

Sanrio Kuromi Sakura Mochi Plushie

Regular price $20.00
Regular price Sale price $20.00
Sale Sold out
Add to wishlist

Sanrio released a new series of plushies to celebrate Spring, the Sakura season for Japan. Here's a Kuromi Sakura Mochi Plushie. Size: 9×10×9cm.

View full details