Disney Sakura 2021: nuiMOs Boy Kimono Plushie Costume Anime & Brands Sugoi Mart
 
 
Disney Sakura 2021: nuiMOs Boy Kimono Plushie Costume Anime & Brands Sugoi Mart

Disney Sakura 2021: nuiMOs Boy Kimono Plushie Costume

Disney Sakura 2021: nuiMOs Boy Kimono Plushie Costume

Regular price $50.00
Regular price Sale price $50.00
Sale Sold out
Add to wishlist

Disney Japan just released this new series of merch celebrating the season of Sakura and Cherry Blossoms! Here's a boy Sakura Kimono for your nuiMOs plushie. Let's dress up your nuiMOs plushie!

View full details